Słowniczek

Agent ubezpieczeniowy

Zawód agenta ubezpieczeniowego tyczy się profesji osoby fizycznej, bądź też może być to osoba prawna czy przedsiębiorca, który nie ma osobowości prawnej i jest upoważniony na podstawie współpracy z danym zakładem ubezpieczeń do świadczenia usług z zakresu umów ubezpieczeniowych. Oczywiście agent zatrudniony w towarzystwie ubezpieczeniowym zawiera umowy w imieniu oraz na rzecz danej firmy, jako jej bezpośredni reprezentant. Jest też swego rodzaju pośrednikiem w zawieraniu tego typu umów.

Agent

Kim jest agent ubezpieczeniowy? O tej profesji bez wątpienia słyszeliśmy niejednokrotnie, gdyż jest to jeden z popularniejszych rodzajów prac na chwilę obecną. Niemniej jednak należy wiedzieć, na czym ten zawód w ogóle polega. Agent zespoły łożyskowe ubezpieczeniowy to „fach” dla osoby prawnej, osoby fizycznej czy też podmiotu przedsiębiorczego niewykazującego osobowości prawnej. Agent ubezpieczeniowy stanowi osobę upoważnioną przez zakład ubezpieczeń do nawiązywania współpracy na linii firma ubezpieczeniowa, którą reprezentuje a klient.
Zawiera on umowy dotyczące polis ubezpieczeniowych w imieniu zakładu oraz na rzecz tego zakładu. Jest to także swego rodzaju pośrednik przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Poprzez wsparcie agenta ubezpieczeniowego realne staje się przede wszystkim wyszukanie odpowiedniej polisy, jaka nas interesuje i jaka jest nam potrzebna. Agent opowie nam o tym, na czym dane świadczenie może polegać, jakie są gwarancje z niego wynikające oraz zasady jego obowiązywania.

Share this post