Rentowe i Wypadkowe

Ubezpieczenie rentowe

Jednym z typów ubezpieczeń społecznych jest ubezpieczenie rentowe. Pozwala na uzyskanie pomocy finansowej od ubezpieczyciela w momencie, kiedy dojdzie w pracy do zdarzenia losowego, na skutek którego ubezpieczona osoba będzie niezdolna na trwale do wykonywania obowiązków zawodowych. Można też wyróżnić rentę rodzinną czyli takie świadczenie, które jest przyznawane z tytułu śmierci członka rodziny, który utrzymywał pozostałych bliskich.

Ubezpieczenie wypadkowe

Kiedy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku i zdarzenia losowego, jakiego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, osoba ubezpieczona od ubezpieczenia wypadkowego ma szansę na otrzymanie świadczenia. Jest to swego rodzaju rekompensata finansowa, która ponoszona jest w związku z niezdolnością do wykonywania pracy. Wysokość składek jest uzależniona natomiast zwłaszcza od tego, jaki mamy typ i charakter pracy.
Warto również wiedzieć, że ubezpieczenie wypadkowe są opłacane przez pracodawcę a nie pracownika.