Ubezpieczenie zdrowotne

W grupie rozlicznych rodzajów ubezpieczeń, jakie są na chwilę bardzo często wykupowane przez osoby ubezpieczające się znajduje się między innymi ubezpieczenie zdrowotne, a więc takie, w którym przysługują odpowiednia świadczenia o charakterze zdrowotnym pozwalające na zachowanie zdrowia i stosownej kondycji w razie nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Mają one chronić przed skutkami ewentualnych chorób a także leczyć je oraz likwidować ich skutki.
W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego wyróżnia się dwie kategorie – ubezpieczenie prywatne, czyi dodatkowe i dobrowolne, a także ubezpieczenie obowiązkowe. Co do ubezpieczenia obowiązkowego to zostało ono wprowadzone w naszym kraju na podstawie Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, która pochodzi z dnia 6 lutego 1997 roku. Ten rodzaj ubezpieczenia opiera się na następujących zasadach – gwarancji państwowej, zapewnienia równego dostępu wszystkich do tego typu świadczeń, samofinansowania, samorządności, solidarności społecznej, gospodarności oraz celowości działania, działalności kas chorych nie dla zysku, prawa wolnego wyboru osoby świadczącej ubezpieczenia.