Ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe

Obecnie wyróżnia się szereg rozlicznych rodzajów ubezpieczeń, co natomiast wynika z istnienia ściśle określonych przepisów regulowanych na podstawie aktów prawnych. Przepisy tyczące się działalności ubezpieczeniowej zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 28 lipca 1990 roku. Na jej podstawie można było wyszczególnić kilka rodzajów ubezpieczeń. Po pierwsze, jest to grupa ubezpieczeń dobrowolnych, a więc są to nasze tak zwane dodatkowe ubezpieczenia, co do których nie jesteśmy zobligowani i przymuszani. Mogą to być ubezpieczenia komunikacyjne AC, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia mieszkań. Druga kategoria natomiast to ubezpieczenia obowiązkowe, a więc ubezpieczenie OC posiadających pojazdy mechaniczne różnego rodzaju.
Jest to powszechnie określane mianem OC komunikacje. Do tej grupy zalicza się także ubezpieczenie OC rolników oraz ubezpieczenia OC grup zawodowych a także ubezpieczenia budynków rolniczych. Ze względu na ten podział można mówić o rozmaitych obowiązkach, warunkach i kwotach finansowych umowy ubezpieczenia, które są określone i związane ściśle z danymi przypadkami. Istnieje sposobność wykonywania działalności ubezpieczeniowej jednocześnie zarówno w pierwszym, jak i drugim dziale ubezpieczeń. Jeżeli dana firma ubezpieczeniowa – czy to działająca pojedynczo, czy też jako towarzystwo i grupa ubezpieczeniowa – kończy swoją działalność w branży, powinna niezwłocznie powiadomić o tym fakcie stosowny organ nadzorczy.