Chorobowe i emerytalne

Ubezpieczenie chorobowe

Ze względu na tymczasową niezdatność do wykonywania pracy zawodowej pracownik może liczyć na ubezpieczenie chorobowe, jest to świadczenie, jakie jest wypłacane pracownikowi w związku z zajściem rozmaitych zdarzeń losowych wywołanych chorobami. Pod ubezpieczenie chorobowe wlicza się także urlop macierzyński. Dodatkowo wyróżnia się też świadczenia opiekuńcze, wyrównawcze oraz rehabilitacyjne.

Ubezpieczenie emerytalne

Wartym wyszczególnienia rodzajem ubezpieczenia społecznego jest ubezpieczenie emerytalne, które jest jedną z najważniejszych kategorii ubezpieczeń społecznych. W tym przypadku można mówić o swego rodzaju pomocy finansowej – rekompensacie, jaka jest przyznawana przez ubezpieczyciela osobie ubezpieczonej w związku z tym, iż człowiek ten nie jest już zdolny do wykonywania swych obowiązków zawodowych ze względu na starość i podeszły wiek. Kiedy ubezpieczony uzyska odpowiedni pułap wiekowy, a więc przekroczy tak zwany wiek emerytalny, może liczyć na uzyskiwanie takowego dochodu.