Pojęcie ubezpieczenia

Czym jest w zasadzie pojęcie ubezpieczenia, które doskonale znamy, ale nierzadko nie mamy świadomości na czym w praktyce to świadczenia polega i może polegać. Jako polisę ubezpieczeniową rozumie się specjalny dokument, jaki podpisywany jest przez ubezpieczającego się czy ubezpieczającego coś i ponoszącego z tego tytułu regularne składki oraz firmę ubezpieczeniową, czyli ubezpieczyciela, który w razie zaistnienia sytuacji wskazanej w polisie ubezpieczeniowej wypłaci ubezpieczonemu określoną kwotę swego rodzaju rekompensaty.
Ubezpieczenie jest zatem niczym innym, jak po prostu skuteczną barierą ochronną przed negatywnymi zjawiskami i skutkami wypadków losowo zdarzających się, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i których nie da się wyeliminować.