Ubezpieczenia majątkowe

Spośród grupy rozlicznych rodzajów ubezpieczeń jakie występują dzisiaj na rynku warte wyróżnienia są na przykład ubezpieczenia majątkowe, z jakimi firmy ubezpieczeniowe oraz towarzystwa tej kategorii mają naprawdę częstą geoalex.pl styczność w dzisiejszych czasach. Są to ubezpieczenia, jakie odnoszą się do mienia bądź tyczą się odpowiedzialności cywilnej. Są regulowane prawnie zgodnie z istniejącymi przepisami, na podstawie artykułu 821 kodeksu cywilnego. Celem tych ubezpieczeń okazuje się pokrycie wszelkich strat materialnych poniesionych na skutek straty przez wydarzenie, jakie zostało ujęte w treści polisy ubezpieczeniowej. Można mówić o specyficznym podziale ubezpieczeń w zależności od przedmiotu ubezpieczenia a także wysokości ryzyka ponoszonego. Wyróżnia się tym samym przykładowo ubezpieczenia budynków od ognia, powodzi, ubezpieczenia morskie itd.